UW HUIS BEVEILIGEN

Uw faciliteit (bijv. uw eigendommen en zelfs het leven van mensen) zal volledig onbeschermd achter blijven in geval van aanvallen van indringers. Verder zullen beveiligingsbedrijven weigeren om het alarmsysteem te koppelen aan de meldkamer en zal u dus zelf moeten reageren op de alarmen. Om u te helpen de juiste beslissing te nemen, hebben wij van (Slotenmaker Amsterdam)e zes belangrijke vereisten geformuleerd voor een betrouwbaar beveiligingssysteem.

Het beveiligingssysteem kan verschillende communicatiekanalen gebruiken voor de overdracht van alarmen naar de gebruiker en het beveiligingsbedrijf: gsm, ethernet en wifi. Alarmsystemen die zijn uitgerust met één enkel communicatiekanaal zijn onbetrouwbaar, omdat het kanaal door natuurlijke oorzaken zou kunnen stoppen met werken en het systeem dan het alarm niet meer kan doorgeven aan de gebruiker en het beveiligingsbedrijf.

Bovendien zijn dergelijke alarmsystemen gemakkelijker te saboteren: het eenvoudig jamming van de gsm-frequenties (als er alleen een simkaart wordt gebruikt) of het doorknippen van de ethernet-kabel (als u alleen een bekabelde internetverbinding gebruikt). alarm met meldkamer. Als een beveiligingssysteem meerdere communicatiekanalen heeft, wordt één daarvan als hoofdkanaal gebruikt, terwijl de andere reservekanalen vormen.

Beveiligingssysteem Woning

In het geval van een natuurlijke uitval zal het systeem normaal blijven functioneren. Hoe meer communicatiekanalen het systeem gebruikt, hoe groter de kans dat de gebruiker en de beveiligingsorganisatie tijdig worden ingelicht over de dreiging. De kanalen moeten van verschillende types zijn. Als er meerdere gsm-modules in het bedieningspaneel geïnstalleerd zijn en er geen andere communicatiekanalen worden gebruikt, dan heeft u in werkelijkheid maar één kanaal.

Het maakt ook uit hoelang het duurt om te schakelen tussen de communicatiekanalen. Bij goedkope alarmsystemen kan het proces tientallen minuten duren. Terwijl een overval van een appartement zelden langer dan 5-10 minuten duurt. De Hub/Hub 2 gebruikt gsm-signalen en ethernet om events en alarmen te communiceren. alarmsysteem met meldkamer. Hub Plus is uniek als bedieningspaneel omdat het vier geautoriseerde communicatiekanalen op hetzelfde moment gebruikt: wifi, ethernet en twee 2G/3G-simkaartsleuven.

👉🏻 Zo informeert Ajax de gebruikers over waarschuwingen Standaard vormt de cloudserver een verbinding tussen het bedieningspaneel en de applicatie voor het beheer van het beveiligingssysteem. Hierdoor kan de gebruiker alle aspecten beheren van de apparatuur die via internet werkt, zelfs als de gebruiker zich op duizend kilometer afstand van de faciliteit bevindt

Alarmknop Senioren

Bij professionele systemen bewaken de cloudservers ook de verbinding met de beveiligingsapparatuur en de functionaliteit ervan door het bedieningspaneel te onderzoeken. Hoe hoger de onderzoeksfrequentie is, hoe sneller de server de aanwezigheid van een probleem zal detecteren en de gebruikers en het beveiligingsbedrijf zal waarschuwen voor de situatie. Naast de mogelijkheid om hubs te controleren via de applicaties en push-meldingen te ontvangen, is de Ajax Cloud-service ook verantwoordelijk voor het weergeven van de actuele gegevens van het beveiligingssysteem.

Als de hub zijn verbinding verliest, stuurt de Ajax Cloud-service een alarm naar de gebruikers en het beveiligingsbedrijf. alarmknop voor ouderen. 👉🏻 Hoeveel tijd is er nodig voor het versturen van een melding over het verlies van de communicatie met de hub? Bij draadloze beveiligingssystemen gebeurt de uitwisseling van informatie tussen het bedieningspaneel en de detectoren via het radiokanaal.

Standaard werken professionele systemen op frequenties van 433 MHz of 868 MHz en gebruiken ze een frequentieband in plaats van één vaste frequentie voor de communicatie tussen het bedieningspaneel en de detectoren. Dit stelt het systeem in staat om de bedrijfsfrequentie automatisch te wijzigen in geval van toevallige of opzettelijke interferentie.

Alarmsysteem Met Meldkamer

De reden waarom wifi niet geschikt is voor de communicatie tussen beveiligingsapparaten In appartementsgebouwen en kantoren zit er veel ruis op de wifi-frequenties (2,4 GHz en 5 GHz) en worden ze ook overbelast door apparaten zoals computers, smartphones en huishoudelijke apparaten. Dit leidt tot ‘domestic jamming’, d. w.z. gegevensverlies tijdens de transmissie.

Wifi heeft een relatief klein communicatiebereik van ongeveer 150 meter zonder obstakels. Deze beperking wordt opgeheven door een meercomponentennetwerk te gebruiken op de faciliteit, maar elke nieuwe eenheid vermindert de betrouwbaarheid van het beveiligingssysteem. Voor de communicatie tussen de Hub en de apparaten maakt het Ajax-beveiligingssysteem gebruik van de Jeweller-radiotechnologie.

Zodra het ruis de grenswaarde overschrijdt, detecteert de Hub jamming, schakelt hij over op een frequentie met minder ruis en stuurt hij de nodige meldingen naar de gebruiker en het beveiligingsbedrijf. alarm meldkamer. Jewellier communiceert alarmen binnen minder dan 0,15 seconden, past automatisch de signaalsterkte aan terwijl hij de batterijlading van het apparaat spaart en zorgt voor een communicatiebereik tot 2000 meter.

Geplaatst in: Blog